Polityka Prywatności

 

Firma Farmedica Sp. z o.o. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych lub adresowych, które zostały udostępnione jej przez Użytkowników. Dane są przechowywane jedynie w celach handlowych. Dane są objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.

 

Korzystając ze sklepu internetowego należącego do Farmedica Sp. z o.o. Klienci akceptują zasady zawarte w Polityce Prywatności. Użytkowników sklepu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się zawsze na stronie http://sklep.farmedica.pl/strony/Polityka-Prywatnosci.html. Farmedica Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z Polityką Prywatności, prosimy o nie odwiedzanie witryn internetowych, nie korzystanie ze sklepu internetowego i nie prenumerowanie informatora Farmedica Sp. z o.o.

 

Dane osobowe

Do rejestracji i korzystania ze sklepu internetowego firmy Farmedica Sp. z o.o. potrzebne jest podanie swojego adresu e-mail oraz hasła, które umożliwią późniejsze logowanie. W czasie rejestracji Użytkownik jest proszony o podanie danych osobowych poprzez wypełnienie formularza Do wystawienia faktury oraz wysyłki wymagane jest podanie imienia, nazwiska i adresu oraz numeru NIP. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania sklepu oraz wystawiania faktur.

 

Subskrypcja Newslettera

Prenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych Newsletterów należących do sklepu internetowego firmy Farmedica Sp. z o.o. wymaga w trakcie rejestracji podania adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera.

 

Niezapowiedziane Wiadomości

Firma Farmedica Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do działalności firmy Farmedica Sp. z o.o.  (np. zmiany, promocje) oraz nie komercyjne listy (np. życzenia itp.).

 

Cookies (Ciasteczka)

Sklep oraz serwis internetowy firmy Farmedica Sp. z o.o. mogą korzystać z cookies, czyli małych plików tekstowych wysyłanych do komputera Użytkownika i identyfikujących go w sieci Internet w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

 

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o Kliencie.

Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawy. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami)). Każdy Użytkownik, po autoryzacji na stronie http://sklep.farmedica.pl, posiada dostęp do wglądu, modyfikacji posiadanych przez witrynę danych osobowych.

 

Pytania i komentarze.

 

W przypadku pytań i komentarzy prosimy o wysyłanie pytań i komentarzy na adres Farmedica Sp. z o.o., ul. Zawiślańska 43, 03-068 Warszawa lub na adres e-mail e-sklep@farmedica.pl.